Add picture
69. Appetizer Tempura (5 pcs)

69. Appetizer Tempura (5 pcs)

2 pcs prawn and 3 pcs vegetable.
Add picture

76. Prawn Tempura (7 pcs)

Add picture
77. Assorted Tempura (10 pcs)

77. Assorted Tempura (10 pcs)

4 pcs prawn and 6 pcs vegetable.
Add picture
74. Yam Tempura (7 pcs)

74. Yam Tempura (7 pcs)

Add picture
75. Vegetable Tempura (7 pcs)

75. Vegetable Tempura (7 pcs)

Add picture
71. Mushroom Tempura (6 pcs)

71. Mushroom Tempura (6 pcs)

With unagi sauce and mayo.
Add picture
72. Salmon Tempura (5 pcs)

72. Salmon Tempura (5 pcs)

With unagi sauce, mayo and ponzu sauce.
Add picture
Pumpkin tempura

Pumpkin tempura

Add picture
Broccoli Tempura

Broccoli Tempura

Add picture
70. Avocado Tempura (5 pcs)

70. Avocado Tempura (5 pcs)

Avocado tempura with tomato, unagi sauce.
Add picture
73. Tuna Tempura (5 pcs)

73. Tuna Tempura (5 pcs)

With unagi sauce, mayo and ponzu sauce.
Add picture
Zucchini tempura

Zucchini tempura